Kinh doanh

ĐHĐCĐ Digiworld: Trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, tăng trưởng 25%

Hồng Quân
BizLIVE - Tăng trưởng năm 2019 của Digiworld hầu như đã được đảm bảo bởi hai hợp đồng mới được ký cuối năm 2018 và đầu năm 2019 là Nokia trong ngành điện thoại di động và Nestlé trong ngành hàng tiêu dùng.

ĐHĐCĐ Digiworld: Trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, tăng trưởng 25%

Sáng ngày 25/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Thế giới số (Digiworld, mã DGW) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2018, Digiworld vượt xa kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó với doanh thu đạt 5.943 tỷ đồng, tăng 56% và lợi nhuận sau thuế 109,2 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2017. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo Digiworld năm 2018 đạt 2.735 đồng/cổ phiếu. Cổ tức 5% bằng tiền mặt.
Năm qua, mảng kinh doanh máy tính xách tay tiếp tục tăng trưởng nhẹ 6% củng cố thêm vị thế trong top đầu ngành hàng này. Digiworld đánh giá, nguồn thu ổn định và đều đặn của mảng này là bàn đạp cho Digiworld đẩy mạnh đầu tư tăng trưởng bền vững lâu dài.
Mảng kinh doanh điện thoại di động có doanh thu 2.352 tỷ đồng, vượt 96% kế hoạch nhờ chiến lược thương hiệu đúng từ những bước đầu làm kế hoạch.
Năm 2018, doanh thu từ mảng Thiết bị văn phòng của Digiwrorld lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ, doanh thu đạt 1.106 tỷ đồng, tăng trưởng xuất sắc 48% so với năm 2017. Hàng tiêu dùng đóng góp 77 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 54% so với năm 2017 nhưng không hoàn thành kế hoạch.
Tăng trưởng năm 2019 được đảm bảo bởi hợp đồng với Nokia, Nestlé


Năm 2019, Digiworld đặt kế hoạch doanh thu 7.150 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018.

Digiworld xác định động lực tăng trưởng sẽ từ nhóm ngành hàng Tiêu dùng và nhóm ngành hàng Thiết bị Văn phòng được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số trong thời gian sắp tới.
Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Digiworld chia sẻ: “Tăng trưởng năm 2019 của Digiworld hầu như đã được đảm bảo bởi hai hợp đồng mới được ký cuối năm 2018 và đầu năm 2019 là Nokia trong ngành điện thoại di động và Nestlé trong ngành hàng tiêu dùng".
“Với mục tiêu trở thành công ty tỷ đô, thử thách lớn hơn dành cho Ban điều hành Digiworld là phải đưa ngành Thiết bị văn phòng thành trụ cột tăng trưởng trong ICT, đồng thời phát triển bền vững ngành Hàng tiêu dùng. Tôi tin rằng, với xu thế không thể đảo ngược của Chuyển đổi số, mảng Thiết bị văn phòng sẽ đạt tăng trưởng trung bình 25% và sẽ vượt mảng máy tính trong vòng 3 năm tới”, ông Đoàn Hồng Việt nhấn mạnh.
Phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền tổng trị giá 150 tỷ đồng
Tại đại hội, Digiworld trình Đại hội phương án phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng trong 1 năm.
Ngoài ra, Digiworld xin ý kiến Đại hội về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền với tổng trị giá tối đa 150 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, lãi suất ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thị trường. Thời gian thực hiện trong năm 2019.
Số lượng cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền 7,5 triệu cổ phần. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng trong mọi trường hợp, giá mua cổ phần không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm thực hiện chứng quyền gồm 4 đợt.

HỒNG QUÂN