Kinh doanh

ĐHĐCĐ BCI: Lợi nhuận năm 2016 sẽ bị ảnh hưởng do tập trung xử lý các thủ tục pháp lý

Hồng Quân
BizLIVE - Sáng ngày 08/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
ĐHĐCĐ BCI: Lợi nhuận năm 2016 sẽ bị ảnh hưởng do tập trung xử lý các thủ tục pháp lý
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2016 của BCI (Ảnh: BizLIVE)

Năm 2015 BCI đạt 463 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 365 tỷ đồng, vượt 146% kế hoạch năm. Cổ tức năm 2015 đề nghị là mức 15% bằng tiền, tương đương BCI dành 130 tỷ đồng để chia cổ tức. BCI đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10%.

Năm 2016, BCI đặt kế hoạch doanh thu 420 tỷ đồng, giảm 9,23%; lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, giảm hơn 51% so với thực hiện 2015. Mức cổ tức kế hoạch là 10%.
Năm nay, BCI sẽ đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh dự án An Lạc Plaza vào đầu quý I/2016; tập trung thu hồi đất và hoàn thiện hạ tầng tầng kỹ thuật phần còn lại của dự án Khu dân cư Phong Phú 4 để đảm bảo phục vụ kinh doanh.
BCI cũng sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án 158 An Dương Vương và 510 Kinh Dương Vương. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào dự án cùng ngành nghề cốt lõi của công ty, một số dự án chuyển giao BT…
Thảo luận
Việc tăng vốn điều lệ từ mức 867,2 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2015 đến nay chưa thể thực hiện được, cổ đông cho rằng BCI chưa chuẩn bị kỹ.
Phản hồi ý kiến của cổ đông chủ tọa đoàn cho biết BCI vẫn đang triển khai và chưa chốt xong vấn đề nên chưa thể báo cáo cụ thể với cổ đông. BCI đã tiếp xúc các đối tác. Kế hoạch tăng vốn có điểm khó là giá bán cho các đối tác cao hơn giá thị trường 120%. Nên khả năng thành công của đợt phát hành vốn phụ thuộc vào tăng trưởng của thị trường bất động sản, và thị trường chứng khoán. Trong trường hợp phát hành vốn không thành công, BCI có thể sẽ sử dụng nguồn vốn trái phiếu, hỗ trợ công ty mẹ.
Về ông Nguyễn Đình Bảo là thành viên HĐQT của BCI – tức chỉ tham gia vào hội đồng quản trị, không tham gia vào ban điều hành, anh Bảo vẫn là phó tổng giám đốc của KDH.
Vai trò của cổ đông lớn KDH, BCI cho biết bộ máy của BCI được tổ chức và hoạt động khá chặt chẽ vì vậy KDH chỉ tham gia vào HĐQT của BCI.
Về ý kiến cho rằng cổ tức thực hiện năm 2015 là thấp so với kết quả kinh doanh thực hiện được, đại diện BCI cho rằng: Cổ tức cân đối dựa trên dòng tiền, khả năng sinh lời của công ty trong cả giai đoạn. Đối với công ty bất động sản, dòng tiền không đều bằng các công ty sản xuất, có năm cao năm thấp do tính chu kỳ của ngành.  
Về các khu công nghiệp của BCI hiện đã lấp đầy nhiều năm nay. Giá cho thuê tại KCN Lê Minh Xuân giao động từ 90 – 120 USD/m2 cho thời gian 50 năm.
Về kế hoạch lợi nhuận năm 2016 thấp, đại diện BCI cho biết kinh doanh bất động sản không giống như các doanh nghiệp sản xuất, cần phải xem xét trên cả giai đoạn 3-5 năm. Nếu tính trên cả giai đoạn sẽ thấy doanh nghiệp có tăng trưởng tốt. Năm 2016 BCI chủ yếu tập trung vào việc xử lý các vướng mắc, thủ tục pháp lý đất đai dự án. Vì vậy, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng.

HỒNG QUÂN