Kinh doanh

Dầu khí Đông Đô (PFL) lỗ thêm sau soát xét nâng lỗ lũy kế lên hơn 215 tỷ đồng

Thanh Hà
BizLIVE -

Ngoài khoản lỗ tăng thêm sau soát xét, kiểm toán cũng đưa ra hàng loạt những ý kiến ngoại trừ đối với Dầu khí Đông Đô.

Dầu khí Đông Đô (PFL) lỗ thêm sau soát xét nâng lỗ lũy kế lên hơn 215 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Dầu khí Đông Đô (mã PFL) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét với số lỗ tăng thêm so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, Dầu khí Đông Đô đạt hơn 18 tỷ đồng doanh thu, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Thoát khỏi tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, công ty lãi gộp 780 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng hơn 8 tỷ đồng cho các khoản đầu tư đồng thời chi phí phát sinh trong kỳ tăng cao khiến Dầu khí Đông Đô lỗ hơn 17 tỷ đồng, gần gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái và cao hơn so với con số lỗ 14 tỷ đồng trên báo cáo tự lập trước đó. Số lỗ này đào sâu thêm khoản lỗ lũy kế tính đến hết quý II lên đến hơn 215 tỷ đồng.

Ngoài khoản lỗ tăng thêm sau soát xét, kiểm toán cũng đưa ra hàng loạt những ý kiến ngoại trừ đối với Dầu khí Đông Đô, đồng thời nhấn mạnh đến khoản nợ phải trả quá hạn thanh toán và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ bị âm.

Thứ nhất, tại ngày 30/6/2019, trên Bảng cân đối kế toán của PFL có ghi nhận khoản mục phải thu ngắn hạn khác bao gồm khoản phải thu từ CTCP Hasky với số tiền 28,5 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC giữa niên độ 2019, PFL đang làm việc với CTCP Hasky để thu hồi khoản phải thu này. Do đó, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi và dự phòng khoản phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng.

Thứ hai, BCTC giữa niên độ 2019 của PFL đang phản ánh số dư khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho dự án Nhiện điện Thái Bình 2 và Nhiệt điện Sông Hậu 1 với số tiền lần lượt là 6,3 tỷ đồng và 15,2 tỷ đồng. Các dự án này đang trong quá trình thực hiện theo hợp đồng và dự toán cho các dự án này vẫn đang trong quá trình xem xét điều chỉnh nên PFL chưa đánh giá được có cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay không.

Thứ ba, số dư khoản mục Tài sản dài hạn khác được PFL trình bày trên BCTC giữa niên độ 2019 bao gồm giá trị khoản đầu tư góp vốn của PFL vào dự án Dolphin Plaza với tổng giá trị góp vốn tại ngày 30/06/2019 là hơn 37 tỷ đồng. Tại thời điểm phát hành BCTC giữa niên độ 2019, dự án Dolphin Plaza chưa bán được hết các căn hộ và quyết toán để phân chia kết quả đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên liên quan. Đồng thời, PFL cũng chưa đánh giá được khoản đầu tư vào dự án này có cần trích lập dự phòng hay không.

THANH HÀ