Kinh doanh

Dakruco: 6 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 40% đạt 8,7 tỷ đồng

Hồng Quân
BizLIVE - Riêng Quý II lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 5 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Dakruko cho biết, trong kỳ công ty có trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 7,1 tỷ đồng.
Dakruco: 6 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 40% đạt 8,7 tỷ đồng

CTCP Cao su Đắk Lắk (Dakruco) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý II/2019 cho công ty mẹ và hợp nhất.

Theo đó, đối với công ty mẹ, Dakruco tiếp tục có doanh thu bán hàng thấp hơn giá vốn hàng bán và bị lỗ trong Quý II và 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tình trạng lợi nhuận gộp bị âm của Dakruco đã diễn ra cùng kỳ năm trước.
Trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động tài chính có lãi và lãi tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn không thể đủ bù đắp chi phí hoạt động. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Dakruco cho biết trong Quý II/2019, công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi lên đến 7,1 tỷ đồng, là nguyên nhân chính làm chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 218,7% so với Quý II/2018.
Dù vậy, nhờ lợi nhuận khác, Dakruco vẫn có lãi trong Quý II và 6 tháng đầu năm cho kỳ năm 2019 và 2018. Lợi nhuận trước và sau thuế Quý II đạt 5 tỷ đồng, giảm 58% so với QII/2018; lũy kế 6 tháng đạt 8,7 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với 6 tháng 2018.
Đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của Dakruco đạt 2.316 tỷ đồng, giảm nhẹ 17,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn gồm tài sản cố định 642 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 500 tỷ đồng, các khoản đầu tư vào công ty con 866 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Dakruco đang vay nợ ngắn hạn gần 238,5 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 229,3 tỷ đồng.
Dakruco là doanh nghiệp có UBND tỉnh Đắk Lắk nắm giữ 98,94% vốn điều lệ và 1,06% vốn còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.
Tháng 7/2018, Dakruco được đem đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 97.575.500 cổ phần, tương ứng 62,62% số cổ phần đang lưu hành, bằng 62,62% vốn điều lệ của công ty này, với giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kết quả chỉ có 54.500 cổ phần được mua, trong đó, khối lượng cổ phần trúng đấu giá của nhà đầu tư nước ngoài 4.500 cổ phần..

HỒNG QUÂN