Doanh nghiệp

Chi phí thanh lý, chuyển đổi vườn cây tăng cao, HAGL Agrico báo lỗ hơn 644 tỷ đồng

Riêng quý IV vừa qua, HAGL Agrico báo lỗ sau thuế 354 tỷ đồng, cải thiện phần nào so với số lỗ hơn 422 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chi phí thanh lý, chuyển đổi vườn cây tăng cao, HAGL Agrico báo lỗ hơn 644 tỷ đồng Ảnh minh họa.
Thanh Hà10:48 31/01/2019

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2018 với kết quả kinh doanh thua lỗ.

Theo đó, trong quý IV vừa qua, HAGL Agrico ghi nhận 891 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 2,5 lần khiến lãi gộp giảm 45% còn 201 tỷ đồng tương đương biên lãi gộp co lại còn 22%.

Chi phí tài chính giảm 40% tuy nhiên các chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ đều tăng. Lỗ khác giảm 85 tỷ đồng xuống còn 174 tỷ đồng. Kết quả, HAGL Agrico lỗ sau thuế 354 tỷ đồng, đã cải thiện phần nào so với số lỗ hơn 422 tỷ đồng quý IV/2017.

Lũy kế cả năm 2018, HAGL Agrico tạo ra 3.696 tỷ đồng doanh thu, tăng 11%. Trong đó, bán trái cây đang đem về nguồn thu chính với 2.265 tỷ đồng, chiếm 61% doanh thu. Tiếp đến là doanh thu bán ớt gần 500 tỷ đồng và bán sản phẩm hàng hóa phụ phẩm gần 424 tỷ đồng.

Trừ giá vốn và các chi phí đồng thời ghi nhận khoản lỗ khác 722 tỷ đồng do thanh lý, chuyển đổi vườn cây và các khoản khác, HAGL Agrico lỗ ròng hơn 644 tỷ đồng, trong khi năm 2017 vẫn lãi gần 530 tỷ đồng.

Tính đến cuối 2018, tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 30.700 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn giảm hơn 550 tỷ đồng xuống 12.794 tỷ đồng trong đó bao gồm 9.333 tỷ đồng chi phí phát triển vườn cây cao su, dầu cọ và 2.702 tỷ đồng phát triển vườn cây ăn trái cùng một số dự án khác.

Nợ phải trả chiếm 65% tổng tài sản trong đó nợ vay tài chính lên đến 15.493 tỷ đồng với nợ ngắn hạn ở mức 5.942 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần đầu năm do một phần chuyển từ nợ vay dài hạn. Ngoài ra, lỗ lớn trong năm qua cũng đã bào mòn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAGL Agrico từ 911 tỷ đồng xuống còn 115 tỷ đồng.