Kinh doanh

Casumina: Không bất động sản, giá bán giảm khiến lợi nhuận quý II còn 62 tỷ, giảm 41%

Hồng Quân
BizLIVE - Lũy kế 6 tháng đầu năm, CSM đạt 123,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 330 tỷ đồng, 6 tháng CSM đạt gần 47% kế hoạch lợi nhuận.
Casumina: Không bất động sản, giá bán giảm khiến lợi nhuận quý II còn 62 tỷ, giảm 41%
Ảnh minh họa.

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam - Casumina (mã CSM) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2016. Theo đó, trong quý II, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, và chi phí tài chính đã giảm đáng kể nhưng doanh thu bán hàng giảm mạnh gần 36% đã khiến cho lợi nhuận trước thuế của CSM giảm gần 43% so với quý II/2015.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II đạt 806,6 tỷ dồng, giảm 35,8%; lợi nhuận gộp đạt 175,8 tỷ đồng, giảm 32,3% so với quý II/2015. CSM cho biết, doanh thu trong kỳ sụt giảm so với cùng kỳ năm trước là do quý II/2015 công ty có doanh thu bất động sản đồng thời trong kỳ giá bán sản phẩm giảm.
Chi phí tài chính trong quý II giảm 57,4% nhờ chi phí lãi vay giảm nhờ lãi vay giảm và chênh lệch tỷ giá giảm.
Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 77,6 tỷ đồng, giảm 42,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng, giảm 41,3% so với quý II/2015.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.491 tỷ đồng, giảm 23,3%; lợi nhuận trước thuế đạt  154,9 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 123,8 tỷ đồng.
Tại ngày 30/06/2016, tổng tài sản của CSM đạt 3.237 tỷ đồng, tăng 2,9% so với hồi đầu năm chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền gần 200 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với đầu năm; vay nợ ngắn và dài hạn 1.388 tỷ đồng, tăng nhẹ.
Năm 2016, CSM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 330 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm CSM đạt 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN