Kinh doanh

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang “cài số lùi” lợi nhuận trong năm đầu tiên sau sáp nhập

Thanh Hà
BizLIVE -

Năm 2019, Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu lãi sau thuế đạt 700 tỷ đồng, thấp hơn 20% so với số thực hiện năm 2018. Cổ tức dự kiến duy trì ở mức 30%.

Bột giặt và Hóa chất Đức Giang “cài số lùi” lợi nhuận trong năm đầu tiên sau sáp nhập
Ảnh minh họa.

CTCP Bộ giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC) đã công bố tài liệu họp Đai hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 29/3 tới đây.

Năm 2018 lãi đột biến, lên kế hoạch lãi đi lùi cho năm 2019

Kết quả kinh doanh năm 2018, DGC ghi nhận 6.062 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng gần gấp 10 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 7 lần cùng kỳ lên mức 881 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 880 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 30% với 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Tháng 01 vừa qua, DGC chi hơn trăm tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/01.

Năm 2019, DGC dự kiến lãi sau thuế 700 tỷ đồng, thấp hơn hơn 20% so với số thực hiện năm 2018 vừa qua. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30%, tương đương với mức cổ tức năm 2018.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình Đại hội thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đồng thời cơ cấu lại bộ máy nhân sự. Trình phương án để Chủ tịch HĐQT công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Phát hành cổ phiếu ESOP

HĐQT cũng trình phương án phát hành 5,39 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 54 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là cán bộ công nhân viên công ty và các công ty con (Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty Hóa chất Đức Giang Đình Vũ). Thời gian thực hiện ngay trong năm 2019.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC đang dừng ở mức 42.100 đồng/cổ phiếu, giảm gần 16% so với đỉnh hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Với gần 108 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, vốn hóa thị trường của DGC đạt hơn 4.500 tỷ đồng.

THANH HÀ