Kinh doanh

Becamex IJC sẽ giảm gần 51% vốn điều lệ

Linh Linh
BizLIVE - HĐQT công ty vừa thông qua đề xuất giảm vốn điều lệ của công ty từ gần 2.742 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng, tương đương giảm gần 51%, dự kiến sẽ xây dựng phương án và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
Becamex IJC sẽ giảm gần 51% vốn điều lệ
Ảnh minh họa.
HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - mã IJC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch trong năm 2016. 
Cụ thể, trong năm 2015, doanh thu của công ty đạt 702 tỷ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm trước và chỉ hoàn thành gần 57% kế hoạch đề ra. Lãi sau thuế đạt 122 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm.
Về kế hoạch năm 2016, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1.043 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện năm trước, trong đó doanh thu từ xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng ước đạt gần 417 tỷ đồng, chiếm gần 40% cơ cấu, doanh thu từ hoạt động thu phí đạt 216 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản là 254 tỷ đồng, hoạt động khác đạt 156 tỷ đồng. Lãi sau thuế đặt mục tiêu đạt 193 tỷ đồng, tăng 58% so với kết quả năm 2015.
Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua đề xuất giảm vốn điều lệ của công ty từ gần 2.742 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng, tương đương giảm gần 51%, dự kiến sẽ xây dựng phương án và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
Đồng thời, thông qua phương án kinh doanh dự án BOT đầu tư, nâng cấp cải tạo Quốc lộ 13 với tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu dự án sẽ mang lại là 6.735 tỷ đồng, tổng chi phí đạthơn 4.995 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.055 tỷ đồng.

LINH LINH