Kinh doanh

4 “cục nợ” nghìn tỷ tại Vinachem lỗ gần 3.000 tỷ trong 9 tháng

Bảo Vy
BizLIVE - 9 tháng đầu năm 2020 Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP - Vinachem và DAP 2 - Lào Cai ước lỗ 2.948 tỷ đồng, tăng lỗ 1.740 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. 
4 “cục nợ” nghìn tỷ tại Vinachem lỗ gần 3.000 tỷ trong 9 tháng
Đạm Ninh Bình, một trong 4 dự án thua lỗ của Vinachem

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2020 mới đây của Vinachem cho thấy, trong quý, tình hình sản xuất tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, bên cạnh các yếu tố bất lợi về thời tiết như mưa đá ở miền Bắc, hạn hán ở Tây Nguyên hay xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long. 

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý III ước đạt 8.949 tỷ đồng, bằng 93% so với kế hoạch quý, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng ước đạt 27.719 tỷ đồng, bằng 62,4% so với kế hoạch năm, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Doanh thu quý III ước đạt 9.580 tỷ đồng, bằng 93,8% so với kế hoạch quý, giảm 2,8% so cùng kỳ; lũy kế 9 tháng ước đạt 29.555 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận của 04 đơn vị thuộc Đề án 1468, đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương là Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP - Vinachem và DAP 2 - Lào Cai ước lỗ 2.948 tỷ đồng, tăng lỗ 1.740 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 1.209 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội mới đây về thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn tài chính, sử dụng vốn, liên quan đến 4 dự án thuộc Vinachem, báo cáo cho biết, một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn giãn, giảm mức trích khấu hao tài sản cố định đối với các doanh nghiệp thuộc Vinachem. Doanh nghiệp đã thực hiện từ năm 2017 đến nay.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về việc kéo dài khung trích khấu hao các dự án, doanh nghiệp thuộc Vinachem tại công văn số 1393/BTC-TCDN ngày 13/2/2020 (sau khi doanh nghiệp đã kéo dài thời gian trích khấu hao theo hiện hành).

Về xử lý nợ, lãi suất vay vốn của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, Vinachem cũng góp mặt với 3 dự án là Dự án sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai; Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình. 

Tháng 4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT và đã có chỉ đạo giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về  tình hình triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Đề án cơ cấu lại NHPT và (việc ban hành Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước khi báo cáo Bộ Chính trị. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trong quá trình hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang trong quá trình tổng kết, đánh giá các Luật về thuế cũng như thu thập kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế và sẽ nghiên cứu các nội dung đề xuất việc chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT khi sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT.

BẢO VY