Kinh doanh

2 cổ đông ngoại muốn bán hàng triệu cổ phiếu Vinamilk

Kim Lương
BizLIVE - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM) thông báo về giao dịch của 2 tổ chức có lên quan đến cổ đông nội bộ.
2 cổ đông ngoại muốn bán hàng triệu cổ phiếu Vinamilk
Sau khi tăng nhẹ với giá chốt là 142.000 đồng/cổ phiếu phiên ngày 5/12, sang ngày 6/12, cổ phiếu VNM lại giảm 0,7%, còn 141.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, 2 tổ chức có liên quan là Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited - tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị Lê Anh Minh - đồng loạt đăng ký bán ra một lượng cổ phiếu VNM khá lớn.

Cụ thể, Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký bán 8,8 triệu cổ phiếu; Amersham Industries Limited đăng ký bán 4,6 triệu cổ phiếu.

Trước giao dịch, Vietnam Enterprise Investments Limited sở hữu 19.523.620 cổ phiếu VNM, ứng với 2,34% cổ phần VNM. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu VNM mà tổ chức này còn nắm giữ là 10.713.620 cổ phiếu, tương đương với 1,29% vốn điều lệ VNM.

Amersham Industries Limited hiện tại đang nắm giữ 16.521.710 cổ phiếu VNM, tương đương với 1,99% cổ phần. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu VNM tổ chức này sở hữu còn là 12.021.710 cổ phiếu, ứng với 1,44% vốn điều lệ VNM.

Cả 2 giao dịch dự kiến bắt đầu từ 11/12/2013 đến 9/1/2014.

Trong  tuần vừa qua, cổ phiếu VNM chưa có phiên tăng liên tiếp nào từ 29/11 cho đến 6/12.

Sau khi tăng nhẹ với giá chốt là 142.000 đồng/cổ phiếu phiên ngày 5/12, sang ngày 6/12, cổ phiếu VNM lại giảm 0,7%, còn 141.000 đồng/cổ phiếu.

KIM LƯƠNG