Kinh doanh

12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ còn nợ 17 ngân hàng, 1 công ty tài chính gần 21.000 tỷ đồng

Cẩm Thạch
BizLIVE - Ngoài 12 dự án, doanh nghiệp này ra, các ngân hàng còn cấp tín dụng đối với các chủ đầu tư có liên quan 22.964 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trung hạn 17.263 tỷ, ngắn hạn 5.701 tỷ đồng. 
12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ còn nợ 17 ngân hàng, 1 công ty tài chính gần 21.000 tỷ đồng
Đạm Ninh Bình là 1 trong 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội thứ XIV liên quan đến 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương cho biết, tính đến 31/12/2019, có 17 ngân hàng thương mại và 01 công ty tài chính cấp tín dụng cho 12 dự án với tổng số dư nợ đến thời điểm là 20.938 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trung dài hạn là 17.169, dư nợ ngắn hạn là 3.769 tỷ đồng.

Ngoài 12 dự án, doanh nghiệp này ra, các ngân hàng còn cấp tín dụng đối với các chủ đầu tư có liên quan 22.964 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trung hạn 17.263 tỷ, ngắn hạn 5.701 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Việt Nam còn cấp tín dụng cho 06 Dự án (Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Tisco; Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; Dự án đạm Hà Bắc; Dự án DAP số 1 Hải Phòng; Dự án DAP số 2 Lào Cai; Nhà máy đóng dầu Dung Quất) với tổng dư nợ đến 31/12/2019 là 9.796 tỷ đồng.

12 dự án với tổng mức đầu tư ban đầu 43.673,63 tỷ đồng, sau này phê duyệt điều chỉnh 63.610,96 tỷ đồng (tăng 45,65%). Trong đó: vốn chủ sở hữu 14.350,04 tỷ đồng (chiếm 22,56%), vốn vay 47.451,24 tỷ đồng (chiếm 74,6%), còn lại 2,84% từ các nguồn khác. Trong tổng số vốn vay: vay các ngân hàng trong nước 41.801,24 tỷ đồng, vay nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ 6.617,24 tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ cũng ghi nhận, qua báo cáo của doanh nghiệp cho thấy, đối với các khó khăn về tài chính, tín dụng: chịu lãi xuất cao, chi phí tài chính lên đến 30%,... Để giải quyết các khó khăn này, các doanh nghiệp chủ yếu đề xuất hướng giải quyết tháo gỡ tập trung vào 3 giải pháp sau: (1) Cơ cấu nợ, khoanh nợ; (2) Giãn khấu hao; (3) Giảm lãi suất.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến, theo Luật các tổ chức tín dụng quy định các tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh, việc các tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay trên cơ sở cân đối nguồn vốn, lãi suất huy động và khả năng tài chính của từng ngân hàng thương mại. 

Về việc khoanh nợ, theo quy định hiện hành, không quy định việc tổ chức tín dụng được thực hiện khoanh nợ đối với khách hàng; các khách hàng vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn bị thiệt hại do thiên tai trên diện rộng và tổ chức đầu mối thực hiện liên kết chuỗi giá trị, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan mới được xem xét khoanh nợ.

Quan điểm được Chính phủ nêu trong báo cáo được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký cho biết, để việc xử lý các dự án, doanh nghiệp nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, thực tế quá trình xử lý vừa qua và gắn trách nhiệm xử lý tồn tại, khó khăn đối với doanh nghiệp đúng thẩm quyền, cần bảo đảm nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của doanh nghiệp trong việc thực hiện các chủ trương, giải pháp xử lý các dự án, doanh nghiệp.

Xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ theo nguyên tắc thị trường, quy định của pháp luật; bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

Kiên quyết thực hiện phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật đối với các dự án, doanh nghiệp không có khả năng khắc phục để thu hồi tối đa vốn, tài sản của Nhà nước, hạn chế thấp nhất mất vốn nhà nước; bảo đảm quyền lợi cho người lao động, an ninh trật tự xã hội và ổn định môi trường kinh doanh.

CẨM THẠCH