Địa ốc

Thanh tra phát hiện hơn 3.600 tỷ đồng sai phạm về đất đai

Vạn Xuân
BizLIVE - Đó là con số được đưa ra trong báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
Thanh tra phát hiện hơn 3.600 tỷ đồng sai phạm về đất đai
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo được Chính phủ trình ra Quốc hội sáng nay (27/5), trong giai đoạn từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu đến hết năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 21 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị; trong đó, đã ban hành 14 kết luận thanh tra, 7 cuộc thanh tra đang xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận. 
Qua 14 kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 3.685 tỷ đồng, 19.297 ha đất. Đồng thời, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 3.151 tỷ đồng, 13.231 ha đất.
Cơ quan thanh tra cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 534 tỷ đồng, 6.067 ha đất; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.
Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan còn bất cập, chưa phù hợp. 
Báo cáo cho biết, qua công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã xác định được một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng quy hoạch còn thấp, tính dự báo chưa cao, nhiều chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt và thực tế thực hiện có sự khác biệt lớn, còn bị động trong việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất. 
Ủy ban nhân dân tỉnh chưa sâu sát, còn bị động, thiếu nhất quán trong chỉ đạo điều hành các sở ngành liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của các nhà đầu tư. Còn tình trạng không khách quan, không chính xác trong việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất của một số doanh nghiệp được giao đất ở không thông qua đấu giá đất; xác định giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi quỹ đất công, các cơ sở nhà đất sang mục đích khác chưa phù hợp thị trường.
Việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; nhận chuyển nhượng một số cơ sở nhà, đất ở vị trí đắc địa không thông qua đấu giá. Có nơi có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các cơ sở nhà đất nhưng chưa phù hợp các quy định của Luật đất đai và Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất làm thất thu ngân sách nhà nước.
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài đối với các cơ sở nhà đất trước đây được sử dụng với mục đích là trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, đất công trình công cộng, dịch vụ thương mại khi chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng. Giao đất ở không hình thành đơn vị ở không đúng quy định; giảm tiền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở không có căn cứ.
“Trên thực tế, việc thu hồi lại các tài sản của Nhà nước bị thất thoát phát hiện qua thanh tra còn ở mức thấp. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra còn hạn chế, dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân sau thanh tra chậm hoặc không thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra nên làm giảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra“, báo cáo cho biết. 

VẠN XUÂN