Địa ốc

HOREA kiến nghị bãi bỏ quy định về khung giá đất

Huyền Trâm
BizLIVE - Theo Hiệp hội, cơ chế ban hành khung giá đất, bảng giá đất và phân vùng kinh tế không đảm bảo được nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và cũng không thể phù hợp với đặc điểm tình hình các địa phương.
HOREA kiến nghị bãi bỏ quy định về khung giá đất
Đường Nguyễn Huệ, một trong 3 con đường đắt đỏ bậc nhất TP.HCM - Ảnh: Huyền Trâm.

Kiến nghị bãi bỏ quy định về khung giá đất vừa được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.HCM, ngay sau khi UBND TP gửi kiến nghị các bộ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng xem xét bãi bỏ quy định về khung giá đất tối thiểu, tối đa.

Đề cập tới áp dụng cơ chế xây dựng khung giá đất, bảng giá đất, HORE lấy ví dụ trường hợp áp dụng cơ chế xây dựng khung giá đất, bảng giá đất để xác định giá đất tại 3 tuyến đường có mức giá cao nhất là Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ thuộc quận 1 (đô thị đặc biệt). Theo đó, khung giá đất quy định giá đất tối đa tại thành phố là 162 triệu đồng/m2.

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND TP quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, giữ nguyên mức giá đất tối đa 162 triệu đồng/m2 như khung giá đất và đã không sử dụng thẩm quyền được tăng tối đa 30% mức giá của khung giá đất (theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP), quy định giá đất 3 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ là 162 triệu đồng/m2.     

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) áp dụng cho quận 1 (thuộc khu vực 1) là 2,5. Theo cách tính của “khung giá đất - bảng giá đất - hệ số điều chỉnh giá đất”, thì giá đất của 3 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ là 405 triệu đồng/m2.

Hiệp hội cho rằng, trên thực tế, giá đất thị trường của 3 tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ của quận 1 lên đến hơn 1 tỷ đồng/m2.  

HOREA nêu lên một số bất cập của cơ chế ban hành khung giá đất và bảng giá đất. Theo đó, hiệp hội cho rằng Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định cơ chế xây dựng khung giá đất và bảng giá đất là không phù hợp, thậm chí đã mâu thuẫn, xung đột với nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường được quy định tại Điều 112 Luật Đất đai 2013, về nguyên tắc, phương pháp định giá đất.

“Khung giá đất được xây dựng mỗi giai đoạn 5 năm là không phù hợp. Mặc dù Khoản 1 Điều 9 Nghị định 44 đã quy định việc điều chỉnh khung giá đất “khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất”. "Nhưng, trong nhiều năm qua, Hiệp hội chưa thấy Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các địa phương trình Chính phủ thực hiện điều chỉnh khung giá đất”, HOREA nêu.

Hiệp hội cũng cho rằng, việc phân vùng kinh tế cũng chưa thật hợp lý, mà lẽ ra các vùng nên được phân chia thành các vùng kinh tế có đặc điểm tương đồng.

Ví dụ “vùng trung du và miền núi phía Bắc”, lẽ ra nên được phân chia thành “vùng trung du phía Bắc”; “vùng miền núi phía Bắc” nên được phân chia thành “vùng miền núi phía Đông Bắc” và “vùng miền núi phía Tây Bắc”; hoặc “vùng Tây nguyên” nên được phân chia thành “vùng Bắc Tây nguyên” và “vùng Nam Tây nguyên”; hoặc “vùng đồng bằng sông Cửu Long” nên được phân chia thành “vùng đồng bằng Bắc sông Hậu” và “vùng đồng bằng Nam sông Hậu”.

Theo Hiệp hội, cơ chế ban hành khung giá đất, bảng giá đất và phân vùng kinh tế nêu trên không đảm bảo được nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và cũng không thể phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương.

Theo đó, HOREA thống nhất với UBND TP.HCM kiến nghị bãi bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần” tại Điều 113 Luật Đất đai.

Trong lúc chưa sửa đổi Luật Đất đai, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thí điểm giao thẩm quyền cho HĐND, UBND TP.HCM chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất, đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Đồng thời, được quyết định mức thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình và được quy định các đối tượng được nợ tiền sử dụng đất (gồm các đối tượng hưởng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo), khi làm thủ tục xin cấp sổ hồng, để phù hợp với khả năng tài chính của người dân. 

HUYỀN TRÂM