Địa ốc

HOREA đề nghị Chính phủ về phát triển nhà thương mại giá thấp từ 20 triệu đồng/m2

Huyền Trâm
BizLIVE - HOREA đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết về “Đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp” với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, tiếp cận đất đai...
HOREA đề nghị Chính phủ về phát triển nhà thương mại giá thấp từ 20 triệu đồng/m2
Hiệp hội cũng đề nghị TP.HCM xem xét, sớm ban hành “Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại” - Ảnh: Huyền Trâm.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) vừa nêu một loạt kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh, trong báo cáo thị trường Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM.

Nêu đề xuất với Chính phủ, Hiệp hội đề nghị Chính phủ sớm xem xét ban hành một số văn bản quan trọng có liên quan trực tiếp đến các dự án đầu tư, dự án nhà ở và thị trường bất động sản.

Gồm Dự thảo “Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020”; Dự thảo “Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)”; Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp, xử lý tài sản công”, để xử lý có tình có lý, tạo điều kiện tái khởi động lại hàng trăm dự án đầu tư, dự án nhà ở có sử dụng quỹ đất có nguồn gốc thuộc Nhà nước quản lý, theo nguyên tắc đảm bảo không làm thất thoát tài sản công và nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở”, trong đó, có việc lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và quy định cơ chế chặt chẽ về quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư; Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”, nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”, trong đó có các cơ chế, chính sách khả thi để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng lại hàng trăm nhà chung cư cũ, hư hỏng hiện nay và thực hiện tái định cư cho các hộ gia đình có nhà ở tốt hơn chỗ ở cũ.

Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020” để hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020; Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng” để hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.

Cuối cùng, HOREA đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về “Đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp” với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, tiếp cận đất đai, rút gọn thủ tục đầu tư xây dựng… nhằm cung ứng loại căn hộ nhà ở thương mại giá thấp (1-2 phòng ngủ) với mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2 đối với các tỉnh và mức giá khoảng 23-25 triệu đồng/m2 đối với các đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt.

Hiệp hội cũng nêu một số đề xuất với UBND TP.HCM. Theo đó, đề nghị tháo gỡ vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở.

Hiệp hội đề nghị TP xem xét, sớm ban hành “Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại”, gồm 04 bước.

Bước 1: Lập thủ tục “Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư 2020 (không còn vướng đối với dự án đầu tư có quỹ đất hỗn hợp, hoặc có các thửa đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án).

Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị ( vì không còn vướng chữ “chủ đầu tư” với “nhà đầu tư”).

Bước 3: Thực hiện song song và nối tiếp liên tục các thủ tục hành chính sau đây: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; Thẩm định thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây dựng và được khởi công xây dựng công trình; Đồng thời lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính và chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất.

Bước 4: Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư; Cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà trong dự án nhà ở thương mại.

HUYỀN TRÂM

Giá chung cư khó có khả năng tăng thêm

Giá chung cư khó có khả năng tăng thêm

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá chung cư đang ở mức cao, hiện lực hấp thụ yếu nên khó xảy ra khả...