Địa ốc

Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty bỏ hoang đất


Vinacafe, Sabeco, Habeco, Veam,... vừa bị Kiểm toán Nhà nước nêu tên về các sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất được giao.
Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty bỏ hoang đất Ảnh minh họa.
Vạn Xuân10:23 28/05/2018
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố Báo cáo kết quả kiểm toán 2017. Tại báo cáo này, đề cập đến việc quản lý, sử dụng đất tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm.
Theo báo cáo kiểm toán, diện tích, số lượng cơ sở đất mà các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước được giao rất lớn, song chưa được quản lý chặt chẽ; nhiều diện tích đất chưa sử dụng. 
Điển hình như Vinacafe 164,9 ha; Sabeco 72,87 ha; Veam 8,77 ha; Habeco: Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội 8 ha, Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình 0,22 ha; TCT Xây dựng Bạch Đằng: Công ty CP Xây dựng - Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15 là 2,2 ha...
Vẫn theo báo cáo, việc sử dụng đất tại các đơn vị này không chỉ bỏ hoang mà còn sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp. Điển hình như, Vinafor 6.574,05 ha; Vinacafe 600,5 ha; VNR: Công ty mẹ 3,05 ha; Sabeco: 0,22 ha.
Riêng tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp có hiện tượng diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng chênh lệch lớn với thực tế. Đơn cử như tại Vinacafe, các đơn vị có diện tích đất tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chênh lệch lớn hơn thực tế, gồm: Về đất sử dụng (Công ty Cà phê Đăk Đoa 0,92 ha, Công ty Đăk Uy 0,3 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu 0,15 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 là 4,89 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai 5,6 ha).
Về đất nông nghiệp (Công ty Cà phê Đăk Đoa 37,33 ha, Công ty Cà phê Đăk Uy 0,24 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim 68,05 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu 0,15 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 là 50,5 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 716 là 2,88 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734 là 144,5 ha...);  
Ngoài ra, các đơn vị có diện tích đất tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chênh lệch ít hơn thực tế, gồm: Công ty Cà phê Ia Sao 1 là 6,61 ha, Công ty Cà phê Ia Sao 2 là 158,2 ha, Công ty Cà phê 706 là 6,58 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 716 là 91,21 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734 là 171,5 ha.