MVN 12.4 ▲12.4     (%)
 
Tham chiếu0.0 Cao nhất0.0
Mở cửa0.0 Thấp nhất0.0
Khối lượng giao dịch0 cp
Giá trị giao dịch0,0 tỷ đồng
Giao dịch ròng NĐTNN0 cp
KLCP lưu hành0 cp
Vốn hóa thị trường0,0 tỷ đồng
EPS 94,0 đồng/cp P/E131,9
BV 5.388,3 đồng/cp P/B2,3
Lợi tức cổ phiếu0%

Tổng quan

Sàn giao dịchHSX: MVN
Nhóm ngành
KLCP niêm yết0 cp
KLCP lưu hành0 cp
Vốn hóa thị trường0

Các dự án

Ban Lãnh đạo