Công ty Cổ phần Công trình Viettel

CTR 46.3 ▲0.8     (1.8%)
 
Tham chiếu45.5 Cao nhất45.8
Mở cửa44.1 Thấp nhất44.1
Khối lượng giao dịch334.146 cp
Giá trị giao dịch15,097 tỷ đồng
Giao dịch ròng NĐTNN0 cp
KLCP lưu hành47.123.341 cp
Vốn hóa thị trường2.181,8 tỷ đồng
EPS 2.864,0 đồng/cp P/E16,2
BV 14.613,7 đồng/cp P/B3,2
Lợi tức cổ phiếu10%

Tổng quan

Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Địa chỉ Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã,
Điện thoại (+84-24) 62661225
Fax (+84-24) 62571783
Website http://www.congtrinhviettel.com.vn
Sàn giao dịchUPCOM: CTR
Nhóm ngànhXây dựng
KLCP niêm yết47.123.341 cp
KLCP lưu hành47.123.341 cp
Vốn hóa thị trường2.181.810.688.300
Công ty Cổ phần Công trình Viettel (CTR), một công ty con của Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel Group, là công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng. Công ty và các công ty trực thuộc chủ yếu là tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông. CTR chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2010. Công ty có 09 công ty con bao gồm (i) Viettel Construction Haiti S.A, (ii) Viettel Construction Peru S.A.C, (iii) Viettel Construction Cameroon S.A, (iv) Viettel Construction Mozambique LDA, (v) Viettel Construction Burundi S.A, (vi) Viettel Construction Tanzania Limited, (vii) Viettel Construction Myanmar Co.,Ltd, (viii) Viettel Construction Lao Co.,Ltd, (ix) Viettel Construction Cambodia Co.,Ltd. Tại thị trường trong nước, công ty đã tiến hành thi công gần 50% tổng số dự án viễn thông được phân công từ Viettel Group và có kế hoạch mở rộng kinh doanh của mình tại lĩnh vực xây dựng dân dụng và chế tạo cơ khí. CTR chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM từ cuối tháng 10/2017.

Các dự án

 

Ban Lãnh đạo