Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn FLC FLC 3.6 0.0 -0.55%
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 3.2 0.1 2.91%
Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC 119.4 -2.1 -1.73%
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC 15.0 0.0 0.0%