Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn FLC FLC 4.6 -0.1 -1.94%
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 2.9 0.0 0.69%
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC 15.5 0.3 1.98%
Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC 115.9 0.1 0.09%