Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn FLC FLC 4.1 -0.1 -1.46%
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 2.4 -0.2 -7.98%
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC 14.2 -0.8 -5.02%
Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC 109.7 -5.2 -4.53%