Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn FLC FLC 2.7 -1.5 -35.68%
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 1.9 -0.7 -27.76%
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC 8.2 -6.8 -45.15%
Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC 86.0 -28.9 -25.15%