Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI 12.4 -6.9 -35.84%
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HCM 12.4 -9.3 -42.82%
CTCP Tập đoàn Đại Dương OGC 2.6 -0.9 -26.07%