Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CTG 23.8 -1.2 -4.81%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STB 10.9 0.3 2.36%
Ngân hàng TMCP Quân đội MBB 17.0 -5.1 -22.95%
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB 83.0 -11.5 -12.17%
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EIB 16.7 -1.1 -6.18%