Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Nhiệt điện Phả Lại PPC 21.3 -4.6 -17.76%
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh VSH 19.4 -3.0 -13.39%