Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Cơ điện Lạnh REE 35.3 -1.2 -3.29%
CTCP Gemadept GMD 21.0 -0.4 -1.87%
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 10.9 -4.5 -29.08%