Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Cơ điện Lạnh REE 37.0 0.5 1.37%
CTCP Gemadept GMD 21.6 0.2 0.7%
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 14.8 -0.5 -3.27%