Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG 23.0 -0.1 -0.22%
CTCP Tập đoàn Hoa Sen HSG 6.5 0.0 -0.46%