Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG 27.6 2.6 10.4%
CTCP Tập đoàn Hoa Sen HSG 11.8 3.3 39.22%