Tài chính

Vi phạm quy định quản trị, Đá Núi Nhỏ và cổ đông lớn nhất cùng bị xử phạt

Hoàng Hà
BizLIVE - CTCP Đá Núi Nhỏ (mã NNC) và cổ đông lớn nhất là CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (mã MVC) cùng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng vì vi phạm quy định quản trị công ty.
Vi phạm quy định quản trị, Đá Núi Nhỏ và cổ đông lớn nhất cùng bị xử phạt
Ảnh minh họa.
Ngày 29/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đá Núi Nhỏ và CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. Theo đó, mỗi công ty bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với công ty có liên quan, giao dịch với người có liên quan của hội đồng quản trị, ban giám đốc.
Cụ thể, CTCP Đá Núi Nhỏ có liên quan với CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (tính đến 31/12/2019, CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ hơn 8,2 triệu cổ phiếu NNC và là cổ đông lớn nhất của CTCP Đá Núi Nhỏ - PV).
Bên cạnh đó, NNC và MVC cũng người nội bộ liên quan là ông Mai Văn Chánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị NNC, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của MVC.
Theo báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của cả hai công ty, NNC và MVC có phát sinh các khoản phải thu và phải trả. Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên không được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị của cả hai công ty thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, khoản 5 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
CTCP Đá Núi Nhỏ được thành lập tháng 8/2016 trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp khai thác đá số 3, một đơn vị thuộc CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương với vốn điều lệ thời điểm đó là 38 tỷ đồng.
Qua nhiều lần CTCP Đá Núi Nhỏ tăng vốn và vốn điều lệ, CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương vẫn là cổ đông của CTCP Đá Núi Nhỏ và giữ tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại công ty này, với tỷ lệ 37,73%. Tỷ lệ này lớn gấp gần 2,4 lần tỷ lệ nắm giữ của cổ đông lớn thứ hai (CTCP Đầu tư Thái Bình) và gấp hơn 4 lần cổ đông lớn thứ ba (America LLC).

HOÀNG HÀ