Chứng khoán

Thành Thành Công - Biên Hòa bị nhắc nhở giao dịch cổ phiếu không đúng quy định

Qua theo dõi và kiểm tra giao dịch, HOSE nhận thấy Thành Thành Công – Biên Hòa đã đặt 3 lệnh mua vào các ngày 7/5, 9/5 và 17/5 với  giá đặt mua không đúng theo quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.
Thành Thành Công -  Biên Hòa bị nhắc nhở giao dịch cổ phiếu không đúng quy định SBT bị nhắc nhở vì vi phạm giao dịch cổ phiếu quỹ.
Danh Phú16:41 08/08/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định đối với Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT).

Căn cứ theo quy định tại khoản 5, điều 8 Thông tư 203 ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Giao dịch trên thị trường chứng khoán về nguyên tắc xác định giá đặt mua lại cổ phiếu quỹ thì giá đặt mua phải nhỏ hơn hoặc bằng giá tham chiếu cộng với giá tham chiếu nhân 50% biên độ dao động giá cổ phiếu.

Căn cứ theo Quyết định số 67 ngày 2/3/2018 của HoSE quy định về Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch là +/-7% so với giá tham chiếu áp dụng tại HSX.

Qua theo dõi và kiểm tra giao dịch, sở nhận thấy Thành Thành Công – Biên Hòa đã đặt 3 lệnh mua vào các ngày 7/5, 9/5 và 17/5 với  giá đặt mua không đúng theo quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

 Nguồn: HoSE.

Theo đó, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị SBT phải tuân thủ đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Từ khóa: SBT, cổ phiếu, HoSE