Tài chính

TEDI bị phạt 450 triệu đồng vì chây ì lên sàn, che giấu thông tin

H.Hà
BizLIVE - Ngày 26/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) với tổng mức phạt 450 triệu đồng.
TEDI bị phạt 450 triệu đồng vì chây ì lên sàn, che giấu thông tin
Ảnh minh họa.
Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.
Trước đó, ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, đồng thời yêu cầu công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.
Đồng thời, UBCKNN cũng quyết định phạt TEDI 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều nghị quyết, thông báo trong hai năm 2019, 2020 và đầu năm 2021.
Cụ thể, các tài liệu này bao gồm: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Nghị quyết HĐQT ngày 05/02/2020 về việc bổ sung ngành nghề; Thông báo ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 05/02/2020; Nghị quyết HĐQT ngày 02/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020; Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày 25/4/2020; Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2020; Nghị quyết HĐQT ngày 10/3/2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.
Ngoài ra, TEDI còn bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Trong năm 2019 và năm 2020, công ty và 6 công ty con có liên quan của người nội bộ (thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của công ty, gồm: Công ty Tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương, CTCP Tư vấn thiết kế cầu lớn hầm, CTCP Tư vấn thiết kế đường bộ, CTCP Tư vấn thiết kế cầu đường, CTCP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2, CTCP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu.
Tuy nhiên, công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.
Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) tiền thân là Viện Thiết kế giao thông vận tải thành lập từ năm 1962, là đơn vị tư vấn, thiết kế nhiều cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Thực hiện chính sách đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, từ tháng 6/2014 công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

H.HÀ