Chứng khoán

Tập đoàn HAGL đã gom xong 24 triệu cổ phiếu HAGL Agrico

Với vùng giá 16.800 đồng/cổ phiếu, Tập đoàn của bầu Đức dự đã phải chi khoảng 400 tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại công ty con.

 

Tập đoàn HAGL đã gom xong 24 triệu cổ phiếu HAGL Agrico Cổ phiếu HNG tăng giá mạnh thời gian qua.
Huyền Trâm07:46 20/09/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – Hagl Agrico (mã HNG) mới báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG).

Theo đó, HAG đã thực hiện mua xong 24 triệu cổ phiếu HNG đăng ký trước đó. Thời gian thực hiện trong phiên hôm qua 19/9 theo phương thức thỏa thuận.

Sở hữu của HAGL tại công ty nông nghiệp tăng từ hơn 488 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 55,1% lên hơn 512 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 57,81%.

Với vùng giá 16.800 đồng/cổ phiếu, Tập đoàn của bầu Đức dự đã phải chi khoảng 400 tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại công ty con.

 

Từ khóa: HAGL, cổ phiếu