Tài chính

Sai phạm hành chính hàng loạt, SGI Capiatal bị phạt nặng

Hoàng Hà
BizLIVE - Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán mà CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI (SGI Capital) phải nộp là 190 triệu đồng.
 
Sai phạm hành chính hàng loạt, SGI Capiatal bị phạt nặng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định phạt SGI Capital (mã SGIC) 70 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác các tài liệu: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2017, 2018, 2019 và Báo cáo quản trị rủi ro năm 2017, 2018. SGI Capital bị buộc phải cải chính thông tin theo quy định.
Đồng thời, SGI Capital còn bị phạt 70 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ.
Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 50 triệu đồng vì không tuân thủ quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành công ty.
Trước đó, UBCKNN cũng quyết định xử phạt CTCP Len Việt Nam (mã LVN) 50 triệu đồng do công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; tài liệu họp, nghị quyết và biên bản đại hội hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, 2016, 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2014, 2016 và 2017.

HOÀNG HÀ