Tài chính

Phiên 5/6: Mua hơn 14% vốn của KMR, khối ngoại bơm ròng thêm 74 tỷ đồng

Mai Hương
BizLIVE -

Khối ngoại có thêm phiên mua ròng hơn 77 tỷ đồng trên HOSE và 5 tỷ đồng trên UpCoM, trong khi chỉ rút ròng 8,4 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 5/6: Mua hơn 14% vốn của KMR, khối ngoại bơm ròng thêm 74 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm hoạt động giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 302 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 225 tỷ đồng.  

Chứng chỉ E1VFVN30 tiếp tục đứng đầu giá trị mua ròng với 44,4 tỷ đồng, tương ứng gần 3,1 triệu đơn vị. Đứng thứ 2, KMR được khối ngoại mua vào 8,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 14% trên tổng khối lượng 56,9 triệu cổ phiếu đang niêm yết. Chốt phiên, KMR tăng 6,8% lên giá 3.310 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này cũng giải ngân nhẹ vào các mã khác như VIC (164 nghìn đơn vị), PLX (136 nghìn đơn vị), NVL (135 nghìn đơn vị) và VHC (85 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra ở một số mã chính như VGC (1,5 triệu đơn vị), VHM (183 nghìn đơn vị), YEG (134 nghìn đơn vị), VNM (61 nghìn đơn vị), HDB (237 nghìn đơn vị) và NBB (272 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua vào 1,6 tỷ đồng và bán ra 9,9 tỷ đồng. Như vậy, khối này tiếp tục có phiên bán ròng 8,4 tỷ đồng, tương ứng 276 nghìn đơn vị.

Trong khi bên mua không có hoạt động nào đáng chú ý thì bên bán lại giảm tỷ trọng mạnh ở 2 cổ phiếu là PVS (189 nghìn đơn vị) và HGM (65 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS tăng nhẹ 0,5% còn HGM giữ giá tham chiếu.

Trên UpCoM, giao dịch đi xuống, khối ngoại chỉ mua vào 16,1 tỷ đồng và bán ra 10,8 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân tập trung vào 2 mã là VEA (98 nghìn đơn vị) và VTP (15 nghìn đơn vị). Cùng nhau giảm điểm, VEA mất 1,1% còn VTP mất 0,3%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như MPC (36 nghìn đơn vị), BSR (54 nghìn đơn vị) và GVR (47 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, MPC mất thêm 7,2% về lại giá 33.500 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG