Tài chính

Phiên 24/12: Khối ngoại mua ròng gấp hơn 2 lần phiên đầu tuần

Mai Hương
BizLIVE -

Cụ thể, khối này mua ròng hơn 80 tỷ đồng trên HOSE và 1,6 tỷ đồng trên UpCoM nhưng cũng bán ra nhẹ 2,7 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 24/12: Khối ngoại mua ròng gấp hơn 2 lần phiên đầu tuần

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 463 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 383 tỷ đồng.

Đứng đầu giá trị mua ròng là chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với 60,6 tỷ đồng, tương ứng 4,2 triệu đơn vị. Chốt phiên, chứng chỉ quỹ này tăng nhẹ 0,4% vươn lên giá 14.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này cũng giải ngân thêm vào các mã như VNM (266 nghìn đơn vị), HPG (544 nghìn đơn vị), MSN (151 nghìn đơn vị), VRE (230 nghìn đơn vị), GAS (66 nghìn đơn vị), ROS (235 nghìn đơn vị) và TVS (198 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như PHR (451 nghìn đơn vị), VIC (155 nghìn đơn vị), HDB (301 nghìn đơn vị), FIT (528 nghìn đơn vị), VCB (42 nghìn đơn vị) và VHC (42 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, PHR mất 4,3% về lại giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, giao dịch khá hạn chế, khối ngoại chỉ mua vào 2,7 tỷ đồng và bán ra 5,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là TIG (214 nghìn đơn vị), SHB (24 nghìn đơn vị) và NRC (8 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là PVS (140 nghìn đơn vị), NTP (62 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giảm mạnh hoạt động giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 3,8 tỷ đồng và bán ra 2,2 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân vào các mã như VEA (27 nghìn đơn vị), MCH (10 nghìn đơn vị) và BCM (18 nghìn đơn vị).

Các cổ phiếu cũng bị bán ra như MPC (31 nghìn đơn vị), QNS (13 nghìn đơn vị) và SGP (27 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG