Tài chính

Phiên 19/2: Khối ngoại còn bán ròng hơn 220 tỷ đồng

Mai Hương
BizLIVE - Tự doanh quay lại mua ròng nhưng khối ngoại vẫn bán ròng hơn 220 tỷ đồng trên 3 sàn. 
Phiên 19/2: Khối ngoại còn bán ròng hơn 220 tỷ đồng
Trên HOSE, quy mô bán ra đã giảm nhưng vẫn còn lớn, đạt 217,3 tỷ đồng. Trong đó ở chiều bán ra, NLG bị bán mạnh nhất với giá trị là -26,2 tỷ đồng. Dù vậy NLG không có biến động tiêu cực, vẫn tăng 0,38% lên 26.300 đồng/cổ phiếu.
MSN (-25,4 tỷ đồng) cũng bị bán mạnh nhưng giá vẫn tăng 1,41% lên 50.400 đồng/cổ phiếu. Tương tự là VIC (+0,41%) cũng tăng dù bị bán ròng 22,1 tỷ đồng.
Trong khi đó, khối ngoại giải ngân nhiều nhất vào VHM (+11,8 tỷ đồng) nhưng thị giá lại không tăng, đóng cửa tại mức giá tham chiếu là 86.000 đồng/cổ phiếu.
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, hôm nay là một phiên mua ròng 20,7 tỷ đồng trong đó PLX được mua ròng nhiều nhất 8,42 tỷ đồng, kế đến là PNJ với 6 tỷ đồng, STB với 5,1 tỷ đồng.
Tại HNX, khối ngoại bán ròng 1,88 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là HUT (-1,1 tỷ đồng),  SHS (-0,7%) đều không đáng kể. Chiều mua vào, giá trị giải ngân rất thấp.
Với UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 1 tỷ đồng trong đó ACV (-800 triệu đồng), MPC (-750 triệu đồng) cũng cho thấy sự kém sôi động. 

MAI HƯƠNG