Tài chính

Phiên 14/8: Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp

Mai Hương
BizLIVE -

Chốt ngày giao dịch, khối này rút ròng thêm 214,7 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã có 10 phiên bán ròng liên tiếp với tổng giá trị 1.860 tỷ đồng.

Phiên 14/8: Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 402 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 625 tỷ đồng.

Bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như HDB (411 nghìn đơn vị), MSN (79 nghìn đơn vị), CTG (266 nghìn đơn vị), BVH (52 nghìn đơn vị), GEX (157 nghìn đơn vị) và HNG (189 nghìn đơn vị). Đột biến trong nhóm, HNG tăng hơn 3% chốt phiên ở mức giá 18.600 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh ở hàng loạt các mã như VJC (592 nghìn đơn vị), STB (2,3 triệu đơn vị), VPI (532 nghìn đơn vị), HPG (769 nghìn đơn vị), VIC (129 nghìn đơn vị) và SGN (158 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, giá trị bán ròng chỉ tập trung vào VCS với 10,8 tỷ đồng, tương ứng 123 nghìn đơn vị. Ngược với điều này, VCS tăng hơn 3,7% lên giá 89.100 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như HUT (486 nghìn đơn vị), IVS (52 nghìn đơn vị) và AMV (9 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực trở lại, khối ngoại trở lại mua ròng hơn 18 tỷ đồng, tương ứng 379 nghìn đơn vị.

Bên mua giải ngân đều vào các mã như VEA (175 nghìn đơn vị), QNS (114 nghìn đơn vị), GEG (111 nghìn đơn vị) và VGG (28 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA và GEG tăng lần lượt 1,1% và 2,2%, 2 cổ phiếu còn lại đều giảm nhẹ.

Bên bán ròng, khối ngoại bán ra không đáng kể ở các mã như BSR (51 nghìn đơn vị), CTR (6 nghìn đơn vị) và ACV (3 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG