Chứng khoán

Phiên 10/8: Tập trung vào mua VCB, khối ngoại chỉ còn bán ròng 56 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng hơn 56 tỷ đồng trên HOSE nhưng đã trở lại mua ròng 4 tỷ đồng trên HNX và 14 tỷ đồng trên UpCoM. Trong đó, VCB tiếp tục đứng đầu giá trị mua ròng với 36 tỷ đồng, tương ứng 583 nghìn đơn vị. Ảnh hưởng tích cực từ điều này, VCB bật tăng 3,6% lên giá 63.500 đồng/cổ phiếu, từ đó kéo cả thị trường trở lại trạng thái tích cực.

Phiên 10/8: Tập trung vào mua VCB, khối ngoại chỉ còn bán ròng 56 tỷ đồng
Mai Hương20:30 10/08/2018

Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 56 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 2,3 triệu cổ phiếu, đây là phiên bán ròng thứ 10 phiên liên tiếp với tổng giá trị đạt 1.642 tỷ đồng.

Ngoài VCB, khối này cũng giải ngân nhẹ vào các mã như HPG (578 nghìn đơn vị), HDB (463 nghìn đơn vị), SSI (436 nghìn đơn vị) và GAS (131 nghìn đơn vị).

 

Trong khi đó, giá trị bán ròng tiếp tục tập trung vào VNM (85,8 tỷ đồng) và VIC (65,5 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã khác cũng bị bán ra như VRE (498 nghìn đơn vị), HAG (2,6 triệu cổ phiếu), VHM (99 nghìn đơn vị), LDG (500 nghìn đơn vị) và NVL (84 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng đạt 483 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất là PVS (520 nghìn đơn vị), SHB (286 nghìn đơn vị), NRC (59 nghìn đơn vị) và PSD (15 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra mạnh ở 3 mã chính là MAS (219 nghìn đơn vị), VGC (122 nghìn đơn vị) và HUT (149 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị đạt 14,7 tỷ đồng, tương ứng 505 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu đứng đầu giá trị mua ròng là QNS (241 nghìn đơn vị), POW (330 nghìn đơn vị), ACV (27 nghìn đơn vị) và LTG (51 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ tập trung bán ra ở 2 mã chính là HVN (100 nghìn đơn vị), BSR (176 nghìn đơn vị).