Tài chính

Phạt một loạt lãnh đạo KVC và cá nhân liên quan 460 triệu đồng

Hoàng Hà
BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cổ đông nội bộ và người liên quan của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (mã chứng khoán KVC).
Phạt một loạt lãnh đạo KVC và cá nhân liên quan 460 triệu đồng
Theo quyết định này, các cá nhân bị xử phạt gồm ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) KVC, bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, ông Lê Lam - bố bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, bà Trần Thị Quỳnh Anh - mẹ bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, bà Lê Thị Hồng Quý - chị bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, ông Đỗ Hòa - Thành viên HĐQT KVC, bà Đỗ Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT KVC và ông Nguyễn Tăng Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát KVC mỗi người 55 triệu đồng.
Đồng thời, xử phạt bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Ban kiểm soát KVC, ông Võ Đình Phú - chồng bà Đỗ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng quản trị KVC mỗi người 10 triệu đồng.
Tất cả các ông bà trên đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch, về kết quả thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu KVC trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 của KVC.

HOÀNG HÀ