Tài chính

Phạt một cá nhân 55 triệu đồng vì mua 255.690 cổ phiếu VTO không báo cáo

Hoàng Hà
BizLIVE - Bà Nguyễn Thị Tuyết, người liên quan với ông Bùi Hồng Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (mã chứng khoán VTO) đã mua 255.690 cổ phiếu VTO nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Phạt một cá nhân 55 triệu đồng vì mua 255.690 cổ phiếu VTO không báo cáo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 532/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tuyết (địa chỉ: 73 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh).
Cụ thể, phạt bà Nguyễn Thị Tuyết 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Bà Nguyễn Thị Tuyết người liên quan với ông Bùi Hồng Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 16/10/2017 đến ngày 11/01/2018, bà Nguyễn Thị Tuyết đã mua 255.690 cổ phiếu VTO nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

HOÀNG HÀ