Chứng khoán

OGC điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 2018 giảm hơn 5 lần

Tổng chi phí giảm từ 160,11 tỷ xuống 69,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế điều chỉnh xuống còn 28,05 tỷ đồng, giảm hơn 5 lần so với con số trước đó là 158,88 tỷ đồng.
OGC điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 2018 giảm hơn 5 lần Cổ phiếu OGC tăng giá tốt thời gian qua.
Huyền Trâm09:45 27/09/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) mới thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Cụ thể, công ty điều chỉnh mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ năm 2018 từ 318,99 tỷ đồng xuống còn 98 tỷ đồng, giảm hơn 3 lần. Tổng chi phí giảm từ 160,11 tỷ xuống 69,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế điều chỉnh xuống còn 28,05 tỷ đồng, giảm hơn 5 lần so với con số trước đó là 158,88 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất, tổng doanh thu điều chỉnh giảm từ 1.393 tỷ đồng xuống còn 1.172 tỷ đồng, giảm 15%. Tổng chi phí giảm từ 1.152 tỷ đồng xuống 1.062 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 186 tỷ đồng xuống mức 58 tỷ đồng cho cả năm 2018, giảm hơn 3 lần.

Mới đây, HoSE đã thông báo duy trì cổ phiếu OGC ở diện kiểm soát. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm 12,68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là âm 2.899,28 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Như vậy, OGC vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là số âm.

Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của OGC.

Chốt phiên 26/9, thị giá cổ phiếu OGC ở vùng 3.100 đồng/cổ phiếu.