Tài chính

Mua “chui” 114.300 cổ phiếu CTP, một cá nhân bị phạt 125 triệu đồng

Hoàng Hà
BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt ông Võ Thanh Việt 125 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai 114.300 cổ phiếu CTP theo quy định pháp luật.
Mua “chui” 114.300 cổ phiếu CTP, một cá nhân bị phạt 125 triệu đồng
Diễn biến giao dịch cổ phiếu CTP 3 tháng qua.
Cụ thể, theo Quyết định số 533/QĐ-XPVPHC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Thanh Việt (địa chỉ: B6-27, đường số 1, KDC 6B Intresco, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,TP.HCM) số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ông Võ Thanh Việt bị xử phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.
Ông Võ Thanh Việt đã mua 114.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (mã chứng khoán CTP) vào ngày 30/10/2017, dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 2.439.000 cổ phiếu CTP lên 2.553.300 cổ phiếu CTP (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,39% lên 25,53%) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

HOÀNG HÀ