Tài chính

Hoàn nhập dự phòng, Agriseco (AGR) báo lãi quý III gấp 2,7 lần cùng kỳ

Thanh Hà
BizLIVE -

Sau 9 tháng, Agriseco đạt 166 tỷ đồng doanh thu hoạt động và gần 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 14% và 73% so với cùng kỳ.

Hoàn nhập dự phòng, Agriseco (AGR) báo lãi quý III gấp 2,7 lần cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu hoạt động tăng 13,7% so với cùng kỳ lên mức 58 tỷ đồng.

Trong kỳ, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt gần 9 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng đến 91% lên 22 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng tăng 34% lên 8,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 36% xuống 16,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động kỳ này là âm 6,8 tỷ đồng do công ty được hoàn nhập chi phí dự phòng, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính với số tiền gần 10 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, Agriseco ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 166 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% và 73% so với cùng kỳ. Với lãi trước thuế gần 101 tỷ đồng, CTCK này đã vượt 14% kế hoạch cả năm sau 9 tháng.

Thời điểm 30/9, quy mô tổng tài sản của Agriseco đã tăng 5% so với đầu năm, đạt 2.216 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 236 tỷ đồng lên 436 tỷ đồng trong đó có đến 400 tỷ đồng là trái phiếu KBC và Novaland.

Ngược lại, các khoản FVTPL giảm 5,5% so với đầu kỳ, còn 6,5 tỷ đồng trong khi các khoản cho vay giảm từ 837 tỷ đồng xuống còn 703 tỷ đồng. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng giảm 16% so với đầu kỳ, đạt 496,4 tỷ đồng trong đó, công ty đang nắm giữ 7,5 triệu cổ phiếu HNG, 3 triệu cổ phiếu VCG, 2 triệu cổ phiếu IDC và 2,5 triệu cổ phiếu PVFC Invest.

Trên thị trường, cổ phiếu AGR đang giao dịch quanh mức 5.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 3. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 1.050 tỷ đồng.

THANH HÀ