Chứng khoán

HAGL hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu trên sàn Luân Đôn

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG) mới thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu.
HAGL hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu trên sàn Luân Đôn Tập đoàn của bầu Đức quyết định hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu trên sàn Luân Đôn.
Danh Phú18:10 11/10/2018

Cụ thể, Hội đồng quản trị HAGL thống nhất thông qua việc hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) đã được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Luân Đôn ngày 23/3/2011.

Lý do hủy niêm yết được HAG thông báo là do không còn nhu cầu do số lượng GDRs quá nhỏ và đã được mua lại. Ngày dự kiến hủy niêm yết là ngày 9/11/2018.

Toàn bộ 23.324.375 GDRs của HAG đã được chính thức niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán ngày 23/3/2011. Số chứng chỉ GDRs này được phát hành dựa trên số lượng 16.216.250 cổ phiếu phổ mà HAG đã phát hành riêng lẻ cho Deutsche Bank Trust Company Americas vào ngày 17/12/2010 vơi giá 72.00 đồng/cổ phiếu cộng với số 8.108.125 cổ phiếu mà công ty phát hành vào ngày 26/1/2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Deutsche Bank Trust Company Americas là ngân hàng lưu ký được ủy thác để phát hành chứng chỉ GDRs, các đơn vì thực hiện công tác tư vấn nghiệp vụ bao gồm Elara Capital và Chứng ty Chứng khoán SBS và đơn chị tư vấn pháp lý là Mayer Brown International LLP.

Khi đó, phía HAGL cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng cho các dự án trồng cao su và thủy điện.