Tài chính

Chây ỳ hoàn tất đăng ký giao dịch, CTCP Tổng Bách Hóa bị phạt nặng

H.Hà
BizLIVE - CTCP Tổng Bách Hóa đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất đăng ký giao dịch.
Chây ỳ hoàn tất đăng ký giao dịch, CTCP Tổng Bách Hóa bị phạt nặng
Ảnh minh họa.
Ngày 29/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tổng Bách Hóa (OTC: BachHoa).
Theo đó, CTCP Tổng Bách Hóa bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2018, 2019; tài liệu họp, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.
Đồng thời, công ty này còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Cụ thể, CTCP Tổng Bách Hóa đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa hoàn tất đăng ký giao dịch.
Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, CTCP Tổng Bách Hóa được thành lập năm 2004 với ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh kho, bất động sản, nhà ở).

H.HÀ