Tài chính

Chây ì lên sàn, Xi măng Công Thanh bị phạt nặng

Hoàng Hà
BizLIVE - Ngoài bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng kỳ giao dịch chứng khoán, CTCP Xi măng Công Thanh còn bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật.
Chây ì lên sàn, Xi măng Công Thanh bị phạt nặng
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xi măng Công Thanh.
Theo đó, CTCP Xi măng Công Thanh bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Cụ thể, CTCP Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, CTCP Xi măng Công Thanh chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.
Đồng thời, CTCP Xi măng Công Thanh còn bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2017; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
Ngoài CTCP Xi măng Công Thanh, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt CTCP 28 Quảng Ngãi 70 triệu đồng vì đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng. Ngày 26/10/2018, UBCKNN có công văn số 7292/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty. Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty.
UBCKNN cũng xử phạt CTCP Transimex 20 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Ngày 4/12/2017, CTCP Transimex - tổ chức có liên quan của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) đã thực hiện giao dịch mua 5.000 cổ phiếu HAH. Ngày 2/10/2019, CTCP Transimex - tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Ngọc Anh, thành viên Ban kiểm soát của CTCP Logistics Vinalink (mã VNL) đã thực hiện giao dịch mua 15.000 cổ phiếu VNL. Tuy nhiên, CTCP Transimex đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến thực hiện hai giao dịch nêu trên.

HOÀNG HÀ

Nhận định chứng khoán 1/12: Giằng co

Nhận định chứng khoán 1/12: Giằng co

Các công ty chứng khoán không lo lắng về phiên điều chỉnh. Kể cả thị trường mất mốc 1.000 điểm thì cũng sẽ không có các quan điểm tiêu cực. Thay vào đó, nhận định...