Tài chính

“Cái thị trường chứng khoán cần nhất là sự minh bạch còn giá giống như thủy triều, có lúc lên, lúc xuống”

Tú Anh
BizLIVE -

Là quan điểm được Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã nêu ra trước khi Luật Chứng khoán (sửa đổi) được đưa ra thảo luận chiều nay (13/6).

 
“Cái thị trường chứng khoán cần nhất là sự minh bạch còn giá giống như thủy triều, có lúc lên, lúc xuống”
Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Đánh giá về Luật Chứng khoán (sửa đổi), ông Trần Hoàng Ngân cho biết, Luật đã đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn. Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời từ năm 2000, đến bây giờ đã hơn 18 năm. Bên cạnh những đóng góp cho phát triển kinh tế cụ thể như vốn hóa thị trường tăng lên, giúp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua có những tồn tại nhất định do các quy định cụ thể trong phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO).

Quy mô thị trường tăng lên đòi hỏi những điều kiện đặt ra với IPO hay phát hành chứng khoán riêng lẻ cần được xác định trong luật, hay như chứng khoán phái sinh. Thị trường chứng khoán phái sinh đang được giao dịch nhưng chưa có quy định của pháp luật. Lần này, khái niệm, quy định của thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được luật hóa.

Ngoài ra, do các luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Khiếu nại tố cáo cũng đòi hỏi sự tương thích nhất định với Luật Chứng khoán nên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ban soạn thảo đã chuẩn bị một Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi khá phù hợp.

Cũng theo ông Ngân, tham gia vào thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần thận trọng, phải có sự hiểu biết, chuyên nghiệp và có tính dài hạn. “Trong trường hợp không có tay nghề, không có chuyên môn, nhà đầu tư nên chọn cách đầu tư vào chứng chỉ quỹ, cổ phiếu quỹ để ủy thác cho những người chuyên nghiệp đầu tư giúp mình”, ông Ngân đưa ra gợi ý.

“Trước đây, Luật Chứng khoán 2006 và sửa đổi năm 2010 chưa làm rõ quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lần này, luật quy định rõ hơn quyền hạn, chức năng của UBCKNN để có thể xử lý các trường hợp thao túng thị trường cũng như đưa ra những mức phạt cao. Nó có thể giúp thị trường chứng khoán trở nên minh bạch hơn”, ông Ngân nói thêm.

Ông Ngân cũng cho biết, mức phạt đang được các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm sao phải có sự quản lý với những công cụ đủ mạnh để giám sát thị trường, đảm bảo tính minh bạch cho thị trường. “Cái thị trường chứng khoán cần nhất chính là sự minh bạch còn giá chứng khoán, giống như thủy triều, có thể lúc lên, lúc xuống nên nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận”, ông nói.

Trước vấn đề đặt ra, dự thảo Luật sẽ tác động như thế nào tới sự minh bạch của thị trường chứng khoán, ông Ngân cho biết, dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi lần này được xây dựng với sự nghiên cứu luật chứng khoán của nhiều quốc gia sẽ góp phần làm cho thị trường chứng khoán minh bạch hơn, đáp ứng được những yêu cầu khi chúng ta tái cơ cấu thị trường tài chính, nâng cao hơn nữa vai trò của thị trường Chứng khoán trong việc đáp ứng nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế thay chỉ vì dựa vào cửa duy nhất là ngân hàng.

Về nội dung đang được lấy ý kiến là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nên thuộc Bộ Tài chính hay trở thành một cơ quan độc lập của Chính phủ, ông Ngân cho biết, trong điều kiện đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, việc để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính là điều bình thường.

“Tuy nhiên, Chủ tịch UBCKNN nên là một Thứ trưởng, người có thể thay mặt Bộ Tài chính để xử lý nhanh hơn những thủ tục hành chính nếu có. Như vậy sẽ tinh gọn hơn. Đối với các sở, tôi muốn giữ nguyên hình thức hai sở Giao dịch Chứng khoán như trước đây, không nên áp dụng hình thức sở mẹ và 2 sở con”, vị chuyên gia nêu quan điểm.

TÚ ANH