Tài chính

BAX: Kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng trưởng 27,35%, cổ tức duy trì ở mức 50%

Mai Hương
BizLIVE - Trong báo cáo thường niên năm 2019 của CTCP Thống Nhất (BAX), công ty đưa kế hoạch năm 2020 và tình hình triển khai 2 dự án quan trọng của Công ty là Khu công nghiệp và Trung tâm Dịch vụ.
BAX: Kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng trưởng 27,35%, cổ tức duy trì ở mức 50%
Ảnh minh họa.
Báo cáo thường niên năm 2019 cho biết, BAX đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 là 295 tỷ đồng, tăng 45,5% còn lợi nhuận sau thuế cũng tăng 27,35% lên 108,28 tỷ đồng. Cổ tức năm 2020 cũng dự kiến trả bằng tiền mặt, tỷ lệ 50%.
Được biết, năm 2019, các chỉ tiêu quan trọng đều được hoàn thành tốt. Tổng doanh thu của BAX đạt 203,12 tỷ đồng, thực hiện 100,57% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 85,025 tỷ đồng, thực hiện 106,47% kế hoạch. Trả cổ tức vượt 50% vượt kế hoạch 30%.
Trong năm 2019, Dự án Khu Trung tâm dịch vụ KCN, BAX đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giai đoạn 2 với diện tích 24,2 ha, gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước - PCCC, thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, thông tin liên lạc.
Dự án KCN Bàu Xéo do vướng mắc công tác bồi thường nên chỉ hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng ở khu vực đã hoàn tất công tác bồi thường.
Giá trị thanh toán đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là 109,82 tỷ đồng, đạt 34,35% so với nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra là 319,75 tỷ đồng.
Lũy kế đến 31/12/2019, tổng giá trị thanh toán đầu tư của KCN là 435,02 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư là 673,67 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 64,57%. Còn tổng giá trị thanh toán đầu tư của Khu Trung tâm dịch vụ là 294,06 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,9% so với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 842,48 tỷ đồng.
Dự kiến, trong năm 2020, việc triển khai đầu tư xây dựng được thực hiện trên cơ sở hoàn thiện các công trình dở dang của năm 2019 chuyển sang với giá trị 40,33 tỷ đồng và từng bước hoàn chỉnh hạ tầng KCN theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Đồng thời tập trung đầu tư hoàn thiện các hạng mục Khu Trung tâm Dịch vụ theo chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh với tổng giá trị đầu tư là 238,5 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG