Vĩ mô

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật

Vạn Xuân
BizLIVE - Ông Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật cảnh cáo do chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm..
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật
Ông Huỳnh Quang Hải.
Từ ngày 29 - 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 36. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Theo thông cáo báo chí được phát ra chiều nay (3/6), tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.
“Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải”, thông cáo nêu rõ.

VẠN XUÂN