Chính trị - Xã hội

[Infographic] Đường sắt tốc độ cao khác gì đường sắt Bắc Nam hiện tại?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ngắn hơn đường cũ 200km, cho phép tàu chạy nhanh hơn 3 lần.
[Infographic] Đường sắt tốc độ cao khác gì đường sắt Bắc Nam hiện tại?

Theo VnExpress