Thời sự

Đề nghị có danh hiệu “dũng sĩ diệt tham nhũng”

Hoài Phương
BizLIVE -

Đại biểu Quốc hội góp ý bổ sung quy định phải khai thuế thu nhập cá nhân hàng năm với tất cả các vị trí có khả năng tham nhũng, bởi vì “không có lý do gì mà đóng thuế thu nhập cá nhân 1-2 triệu đồng/năm mà có thể mua được nhà, mua được xe ô tô”.

Đề nghị có danh hiệu “dũng sĩ diệt tham nhũng”
Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận)

Ngày 13/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) bày tỏ qua tiếp xúc cử tri, ghi nhận cử tri, nhân dân rất mừng vì sự quyết tâm của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là với những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. “Cử tri, nhân dân mong muốn phải kiên quyết, kiên định tiêu diệt tham nhũng, phải xử lý nghiêm minh, thu hồi tài sản trong phòng chống tham nhũng”, đại biểu Việt nói.

Về tên gọi của luật, ông Việt đề xuất sửa tên luật thành Luật Phòng trừ tham nhũng. “Tham nhũng cũng như sâu, cỏ đối với cây trồng, đối với sự phát triển. Đối với sâu, cỏ thì phải nói là diệt chứ không nói là chống”, vị đại biểu giải thích.

Góp nên quy định rõ vai trò của nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng bởi đây là sự nghiệp của toàn dân, vị đại biểu Ninh Thuận còn cho rằng phải quan tâm đến công tác khen thưởng với người có đóng góp trong phòng chống tham nhũng. Ông nói: “Trong chống Mỹ chúng ta có dũng sĩ diệt Mỹ thì trong công tác này phải có danh hiệu dũng sĩ diệt tham nhũng”.

Theo đại biểu Mùa A Vảng (Điện Biên), việc xử phạt 45% tài sản không chứng minh được nguồn gốc một cách hợp lý sẽ sinh ra mâu thuẫn xã hội và rất khó xử phạt nếu đó không phải phải tài sản do phạm tội mà có. Ngoài ra, việc quy định giao dịch trên 2 triệu phải thông qua tài khoản là khó thực hiện vì hiện nay ở nhiều nơi vùng sâu, xa, miền núi nhiều nơi chưa có cây ATM.

Đại biểu Đỗ Văn Bình (Hải Phòng) cho rằng xử lý tài sản thu nhập kê khai không trung thực hay không chứng minh được phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn. “Cần có quy định làm rõ thế nào là giải trình không hợp lý vì tài sản hình thành từ nhiều nguồn khác nhau trong khi nhiều người không muốn kê khai tài sản như tài sản thừa kế. Điều này có thể dẫn đến khiếu nại kéo dài”, ông Bình nói.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) góp ý có thêm điều kiện quy định phải khai thuế thu nhập cá nhân hàng năm với tất cả các vị trí có khả năng tham nhũng. “Nếu biết con số cụ thể này thì người dân cũng như các cơ quan chức năng dễ ràng giám sát, theo dõi. Không có lý do gì mà đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1-2 triệu đồng/năm mà người đó vẫn có thể mua được nhà, mua được xe ô tô”, ông Hiếu nói.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng), dự thảo luật cần bổ sung quy định đặc thù tương ứng với trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, cán bộ trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Nếu trao cho họ quyền lực lớn mà không có quy định kiểm soát chặt chẽ thì dẫn tới nguy cơ lạm dụng quyền lực.

HOÀI PHƯƠNG