Vĩ mô

Chuyển nhượng đất quốc phòng cho doanh nghiệp, tướng Phan Tấn Tài bị kỷ luật

Vạn Xuân
BizLIVE - UBKT Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tướng Phan Tấn Tài do những sai phạm trong việc chuyển nhượng đất quốc phòng cho doanh nghiệp.
Chuyển nhượng đất quốc phòng cho doanh nghiệp, tướng Phan Tấn Tài bị kỷ luật
Thiếu tướng Phan Tấn Tài.
Như BizLIVE đã đưa tin, từ ngày 17 - 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 30. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng.
Cụ thể, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tướng Phan Tấn Tài, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý, sử dụng cho doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Tại cuộc họp, UBKT Trung ương cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Lệ Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Võ Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.
Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 29 của UBKT Trung ương.

VẠN XUÂN