Dấu ấn trên mọi lĩnh vực kinh doanh

Dấu ấn trên mọi lĩnh vực kinh doanh

Trong năm 2017, hoạt động của khối công ty, liên doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục ổn định, tích cực với điểm nhấn kết quả kinh doanh tốt...
Nhịp cầu doanh nghiệp