Việt Nam đang thiếu sân bay nhỏ?

Việt Nam đang thiếu sân bay nhỏ?

Tỉnh nào cũng "đòi" làm sân bay sẽ gây sự lãng phí song nếu trong cấu trúc hạ tầng không có sân bay nhỏ thì lại khá bất hợp lý khi so với các quốc gia...
Nhịp cầu doanh nghiệp