• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #14 Vũ Thị Quyên

  Tài sản hiện tại

  3,059.8 tỷ VNĐ

  -18.1 tỷ | -0.59%

  Tài sản VPB: 120.700.954 cp (8.1%)
  Bà Vũ Thị Quyên là mẹ đẻ Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank . Bà Quyên hiện đang nắm gần 66,6 triệu cổ phần, tương đương 4,734% vốn
  Trong khi đó ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank hiện đang nắm 70,25 triệu cổ phần, chiếm 4,997% vốn điều lệ ngân hàng. 
  Vợ ông Dũng là bà Hoàng Anh Minh cũng nắm hơn 67,9 triệu đơn vị, tương đương 4,831% vốn ngân hàng.
  Tính ra, Chủ tịch VPBank cùng người có liên quan đang nắm tới hơn 204,7 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 14,562% vốn điều lệ ngân hàng.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Con Ngô Chí Dũng 1,781.0
-10.5

Hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cổ phiếu sở hữu120.700.954
Giá trị tài sản2.625,2 tỷ đồng
VPB 21.8 ▼-0.2   |   -0.7%
 

Biến động tài sản